بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

ابعاد دروازه گل کوچک

ابعاد دروازه گل کوچک جهت گل زدن سخت تر نسبت به فوتبال، بسیار کوچکتر از ابعاد دروازه فوتبال است و ابعاد بسیار مختلفی دارد. ایعاد مرسوم : ۱۶۰ در ۱۰۰ سانتیمتر ۱۳۰ در ۹۰ سانتیمتر ۱۲۰ در ۸۰ سانتیمتر ۱۰۰ در ۶۵ سانتیمتر