بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

لوازم سوارکاری

آشنائی با لوازم سوارکاری بعد از اینکه آموختیم چگونه باید با یک اسب ارتباط برقرار کنیم حالا نوبت به آشنائی با لوازم و مایحتاجات یک سوارکار می رسیم.. تمام سوارکاران بایستی با طرز کار، نصب و استفاده صحیح از کلیه لوازم و تجهیزات سوار کاری مطلع و آگاه باشند… وسایل کاربردی: کله گی،افسار،دهانه(ابخوری)،دست جلو،زین که …

برگذاری دوره های آموزش اسب سواری

گروه ورزشی توان با همیاری مربیان و پرورش دهندگان اسب های اصیل دوره های سوارکاری و پرورش اسب را برگذار میکند مشاوره خرید اسب مشاوره پرورش و کشش اسب تجهیز فضای سوارکاری و… جژئ خدمات ارائه شدهتوسط گروه ورزشی توان میباشد. جهت ثبت نام و هماهنگی برگذاری دوره با شماره ۰۹۳۶۴۶۶۲۸۴۲ (کریمی) تماس برقرار نمایید.