بوکسبایگانی

ابعاد پایه کیسه بوکس

حداکثر ارتفاع پایه ۲۴۰ سانتیمتر طول پایه ها ۱۰۰ سانتیمتر طول سه پایه ها  ۴۰ سانتیمتر طول بازوی کیسه ۷۰ سانتیمتر حداکثر ارتفاع کیسه بوکس مجاز ۱۲۰ سانتیمتر تولید گروه تولیدی تجهیزات .رزشی توان

آشنایی با قوانین بوکس

مختصری از ورزش و اصول بازی : در ورزش بوکس نیروی بدنی و استفاده از تکنیک دارای اهمیت بسیاری است و به جهت طبیعت خاص این ورزش ، افرادی که دارای عادتهای روانی جنگجویی و مبارزه طلبی می باشند به آن روی می آورند . در این ورزش شهامت و قدرت زیاد مورد نیاز است …

تاریخچهٔ بوکس در ایران

معروف است که هوارد باسکرویل از آمریکا که به عنوان مدرس کالج آمریکایی در تبریز (مدرسه مموریال) منصوب شده بود، نخستین کسی است که ورزش بوکس را به ایران آورد. او بعدها با مشروطه‌خواهان ایران همراه شد و در جریان جنگی کشته شد. شایان یادکرد است که در دوره که نفت در ایران کشف شد …

تاریخچه بوکس

هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و «ابراستوس» اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد. این‌که قدیمیترین نبرد بوکس به چه نوع صورت گرفت و چگونه با یکدیگر می‌جنگیدند معلوم نیست. چنان‌که در تواریخ روم ذکر شده است که طرفین …