پینگ پنگبایگانی

هیئت های استانی پینگ پنگ

  ◄نام: شاهین نوبهار ◄سمت: رئیس هیئت آذربایجان شرقی ◄پست الکترونیکی: Tabriz.table.tennis@gmail.com ◄نام: جعفر قلی پور ◄سمت:رئیس هیئت آذربایجان غربی ◄پست الکترونیکی: ◄نام: مهدی تکابی ◄سمت: رئیس هیئت اصفهان ◄پست الکترونیکی: ◄نام: علی دهقان ◄سمت: رئیس هیئت اردبیل ◄پست الکترونیکی: ◄نام: کرم اله پور اسمائیل ◄سمت: سرپرست هیئت ایلام ◄پست الکترونیکی: ◄نام: خلیل شیخیانی ◄سمت: …

ویژگی ها و ابعاد میز پینگ پنگ

ویژگیهای میز بیش از هشتاد سال است که از عمر طراحی میز پینگ پنگ می گذرد. طول میز استاندارد ۲۷۴ سانتیمتر، عرض آن ۵/۱۵۲ سانتیمتر و ارتفاع آن ۷۶ سانتیمتر است. تور در وسط میز قرار گرفته و از طرفین توسط وسیله ای نگهداشته می شود و ارتفاع ان ۲۵/۱۵ سانتیمتر است. لبه های میز …

قوانین پینگ پنگ

قوانین و مقررات بین المللی پینگ پنگ میز سطح روی میز که سطح بازی نامیده میشود ، باید به صورت مستطیل بوده طول آن ۷۴/۲ متر و عرض آن ۵۲۵/۱ متر باشد. این میز که در سطح افقی قرار میگیرد باید ۷۶ سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد. سطح موثر بازی کناره های عمودی میز …