تجهیزات ورزشی توان

 
ایمیل : Tavancenter@yahoo.com

 ارتباط با ما از طریق

۰۹۳۶۴۶۶۲۸۴۲          

آدرس تولیدی: خراسان رضوی- نیشابور- کریم آباد- روبروی کوچه ایمان- پلاک۲۰- تجهیزات ورزشی توان 

شماره شبا:IR40056093168802505293001 

شماره کارت :۶۲۱۹۸۶۱۰۳۱۹۶۳۸۷۸

شماره حساب:۹۳۱۶۸۸۸۲۵۰۵۲۹۳۱

بانک سامان به نام آقای اسماعیل کریمی

 

شماره کارت :۶۲۷۳۸۱۱۰۴۶۸۰۹۲۸۸

بانک انصار به نام آقای اسماعیل کریمی

 

شماره حساب بانکی:۴۳۹۵۰۱۹۹۸۳

شماره حساب :۴۳۹۵۰۱۹۹۸۳

 شماره کارت :۵۸۵۹۸۳۱۰۸۷۷۱۷۸۷۱

بانک تجارت به نام آقای اسماعیل کریمی

مسئول فروش : آقایکریمی

همراه :۰۹۰۳۳۰۸۱۸۴۵-۰۹۳۶۴۶۶۲۸۴۲-۰۹۱۵۱۵۰۹۰۶۶

ساعت کار و پاسخ گویی : همه روزه از ۸ صبح الی ۲۲