باکس

در حال نمایش 16 نتیجه

٪9

بارفیکس پارالل کوپا

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,550,000 تومان است.
٪9

باکس ترکیبی بوکس و بدنسازی

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.
٪10

باکس حمل توپ دردار( ساک و سبد حمل توپ دردار) سفارشی

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,400,000 تومان است.
٪11

باکس حمل توپ( ساک و سبد حمل توپ) سفارشی

قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,550,000 تومان است.
٪9

رک بدنسازی باکس S2

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.
٪7

رک بوکس بدنسازی باکس T4

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,200,000 تومان است.
٪11

رک ترکیبی بدنسازی باکس سفارشی T3

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.
٪8

رک ترکیبی بوکس و بدنسازی(باکس T1)

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,800,000 تومان است.
٪6

رک ترکیبی پارالل بدنسازی باکس T3

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,200,000 تومان است.

سازه کراسفیت پل دار

49,000,000 تومان

سازه کراسفیت فول

78,000,000 تومان